Kredyty bankowe

Niekiedy życie daje nam w kość i powoduje, że nie mamy satysfakcjonującej ilości pieniędzy, aby ukończyć pewne zamysły.
Akuratnie w naszym kraju to jest powszedniością, że zawżdy nam na coś brakuje. Skutkiem tego mamy tak bardzo rozbudowaną propozycję bankową i kredyty są reklamowane nieomal na każdym kroku. Jednakże otrzymanie kredytu nie jest już taką łatwą kwestią. Poza tym że musimy mieć czystą historię w Biurze Informacji Kredytowej i nie zdołamy figurować w Krajowym Rejestrze Długów, to starając się o kredyt bankowy, musimy przedstawić stosowne dowody.

Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, to musisz wręczyć ksero umowy o pracę wraz z zaznaczeniem jej wariantu, poświadczenie o dochodach z zakładu pracy wraz z jego nazwą, adresem, NIP-em i KRS-em, PIT-11 za rok poprzedni czy wyciąg rachunku, na który przekazywane jest wynagrodzenie czy też druk RMUA wystawiony w ciągu poprzedniego półrocza. Renciści i emeryci muszą przedstawić uchwałę o nadaniu świadczenia, ostatni lub przedostatni odcinek wypłaty świadczenia bądź wyciąg rachunku, na który przetaczane jest świadczenie czy też zaświadczenie z ZUS czy KRUS o odbieraniu świadczenia.

Rolnik musi pokazać poświadczenie z urzędu gminy dotyczące okazałości gospodarstwa rolnego albo dekret płatniczy, poświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym a także zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie.
Z kolei przedsiębiorcy muszą wyłożyć wypis z KRS lub pismo o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę o nadaniu NIP-u, pismo o REGON-ie, potwierdzenie finansowania składek ZUS za poprzednie trzy miesiące, dokument niezalegania z podatkami w urzędzie skarbowym, rachunek dochodów i strat plus podsumowanie za rok bieżący ewentualnie dokument o dochodach wystawione przez biuro rachunkowe. Tak więc w zależności od tego kto ubiega się o kredyty, takie dokumenty musimy zademonstrować w banku.

Gdy bierzemy kredyty oferowane przez katalog stron (Kredyciak.org) bankowe, to musimy wiedzieć, że w banku ważne jest nie tylko nasze zatrudnienie, ale również trzeba pokazać szereg dokumentów. W zależności od tego jakie jest nasze pochodzenie przychodów, takie zaświadczenia musimy pokazać. Mimo to to nie wszystko. Niekiedy w przypadku znacznych sum, jeśli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, bank potrzebuje także zgody współmałżonka względnie jego podpisu. Jednak jeżeli już braliśmy pożyczkę w jakimś banku, to czasem starczy jeno w tym samym banku przedstawienie dowodu osobistego oraz jednego dowodu potwierdzającego zysk.

Leave a Reply